Snagom vjere do savršenstva duše

Autor: Albina Pramenković

2043
Snagom vjere do savršenstva duše
Snagom vjere do savršenstva duše

Velika me radost obuzme kada čitam Allahove riječi:

“Spomenite vi Mene, spomenut ću Ja vas” (Kur’an, 2:152)

“Pitaju te o duši. Reci: ‘Duša je nešto što  samo Gospodar moj zna, a vama je dato samo malo znanja.’ ” (Kur’an, 17:85)

“Ja ne pravdam sebe, ta duša je sklona zlu, osim one kojoj se Gospodar moj smiluje. Gospodar moj zaista prašta i samilostan je.” (Kur’an 12:53)

Poslednji ajet koji više nego dobro opisuje dušu, služi za brojna psiho-fizička razmatranja, poimanje  života.

Duša je supstanca, stvorena je kao tijelo, s svojstvima koja se kreću od najnižih do najviših, tu su i znakovi duše; spoljašnji, unturašnji kroz koje se ogleda i sam čovjek.
Odnos prema drugima, prema obavezama, prema sebi i na kraju odnos prema Uzvišenom.
Mi nismo savršeni, ali naša vjera i Gospodar jesu, i samo na tom putu možemo dosegnuti deredže koje nam Gospodar obećava.

Da bismo zaronili u dubine sebe, moramo se prepustiti nečemu što nas u biti vodi, to je čovjek između borbe, potrage i spoznaje.

“U svakom čovjeku duboko je usađeno nastojanje za oživljavanjem opšteljudskih vrijednosti. Islam, da bi ostvario ljudske težnje ukazao je na prirodan, jasan put na čijem kraju se nalazi Allahovo svjetlo-savršenstvo duše.” (Ismet U. Šahibrahimović)

Ti si kao ja, ja sam kao ti živjela u zabludi sve dok Gospodar nije rekao: ,,BUDI”  I bilo je, i biće još mnogo iskušenja, sve dok naše duše ne budu one s kojima će biti zadovoljan Onaj koji nam ih je u amanet dao.
Ako nisi, kreni, Gospodar te čeka, osvijesti svoje postojanje.
Tebi, koji si pored mene, u meni, oko mene, ispred mene, tebi koji me čitaš; poručujem: VJERUJ SVOME GOSPODARU, jer  On je:

Allah. Blagi, Milostivi, Vladar, Sveti, Od mana čisti, Koji potvrđuje obećanje i daje sigurnost, Koji sve pazi i prati, Snažni, Silni, Uzvišeni, Stvoritelj, Koji divno stvara, Koji likove daje, Koji mnogo prašta, Koji savladava, Koji mnogo poklanja, Koji obilno nafaku daje, Koji rješava i otvara, Sveznajući, Koji steže, Koji pruža, Koji spušta, Koji diže, Koji uzdiže, Koji ponižava, Koji čuje, Koji vidi, Sudac, Pravedan, Dobri, O svemu obaviješten, Blagi, Veliki, Koji prašta, Koji je zahvalan, Visoki, Veliki, Branitelj, Koji pazi i izdržava, Koji obračun vodi, Veličanstveni, Plemeniti, Koji prati na svaku kretnju, Koji molbe prima, Koji Milošću i Znanjem sve zauzima, Mudri, Koji voli, Slavljeni, Koji proživljava, Koji je svemu svjedok, Vrhovna istina, Koji se stara i brine, Jaki, Čvrsti, Zaštitnik, Hvaljeni, Koji sitnice obuhvata i broj im zna, Koji iz početka stvara, Koji poslije smrti u život vraća, Koji život daje, Koji smrt daje, Živi, Koji sve održava, Imućni, Slavni, Jedini, Kome se svako obraća, Moćni, Koji sve može, Koji unaprjeđuje, Koji ne zapostavlja, Prvi, Posljednji, Jasni, Skriveni, Upravatelj, Preuzvišeni, Dobročinitelj, Koji pokajanja mnogo prima, Osvjetnik nepravednima, Koji prašta, Samilosni, Vlasnik svake vlasti i carstva, Kome pripada veličanstvo i čast, Koji pravdu dijeli, Koji sakuplja, Bogati, Koji bogatsvo daje, Koji bogatsva lišava, Koji stvara štetu, Koji daje korist, Svjetlost, Koji upućuje na pravi put, Besprimjerni Tvorac ni iz šta, Vječni, Nasljednik, Koji upućuje na potrebe i koristi, Strpljivi, koji ne žuri s kaznom …

Za sebilj.net piše: Albina Pramenković

Inspirisana knjigom: Snagom vjere do savršenstva duše, Ismet U. Šahibrahimović, (izdavač: IZ BiH, Ured Rijaseta u Istanbulu, 1994.)