Promocija knjige „Bošnjaci pred izazovima globalnih političkih procesa: političko stasavanje jedne nacije“ autora mr.Admira Lisice

310

U četvrtak, 17.novembra, Bošnjački institut – Fondacija Adila Zulfikarpašića biće domaćin promocije nove knjige mladog bosanskohercegovačkog historičara mr. Admira Lisice.

Program promocije počinje u 14:00h, a o knjizi će, pored autora, govoriti sljedeći gosti: dr. Amir Kliko, dr. Ajdin Huseinspahić, dr. Sead Selimović i mr. Safet Kešo.

Knjiga „Bošnjaci pred izazovima globalnih političkih procesa: političko stasavanje jedne nacije“ skoro je objavljena u izdanju Udruženja za razvoj saradnje domovine i dijaspore. Riječ je o naučnom djelu koje tematizira historijski razvoj bošnjačke politike, od kraja 19. stoljeća do povratka nacionalnog imena Bošnjaka 1993. godine.

Urednik djela je dr. Ajdin Husenspahić, dok su recenzenti dr. Sead Selimović, dr. Amir Kliko i dr. Zećir Ramčilović.

„Do rezultata istraživanja, koje je vrlo jasno prikazao, došao je tako što je koristio historijske izvore različite provenijencije. Izvršio je pravilnu selekciju izvora, izvršio kritiku i interpretaciju onako kako to nalaže metodologija historijskih istraživanja. Autor je u radu donio 450 fusnota i time omogućio provjerljivost, što i jeste jedno od obilježja znanstvenog rada. Cijeli tekst rada izuzetno je jasan, kao što su jasni i rezultati istraživanja. Osim toga, autor je koristio metode važne za historijsko istraživanje (historijska metoda, metoda analize i sinteze, indukcije i dedukcije, statističku metodu), a razina korištenih metoda je vrlo visoka. Koristio je historijske izvore i literaturu različite provenijencije (domaću i stranu), a selekciju je vršio u cilju odgovora na istraživačko pitanje. Popis citiranih bibliografskih jedinica potpun je i konzistentan s navođenjem u tekstu rukopisa, a zaključci vrlo jasni i uvjerljivi. Na osnovu navedenih činjenice može se konstatovati da je rukopis Bošnjaci pred izazovima globalnih političkih procesa – političko stasavanje jedne nacije autora mr. Admira Lisice istraživačko djelo koje će, bez sumnje, predstavljati značajan doprinos bosanskohercegovačkoj historiografiji.“ (Prof. dr. sc. Sead Selimović, Filozofski fakultet Tuzla)

“Knjiga Bošnjaci pred izazovima globalnih političkih procesa – političko stasavanje jedne nacije autora mr. Admira Lisice vrijedna je historiografska sinteza najznačajnijih događaja iz bogate – ali istovremeno i veoma složene – političke i pravne historije Bosne i Hercegovine i Bošnjaka u vremenu između dvije najvažnije bosanskohercegovačke historijske prekretnice, Berlinskog kongresa 1878. i Mirovne konferencije u Daytonu 1995. godine. Ona pokazuje kako, zapravo, u Bosni i Hercegovini prošlost nikada ne prestaje. Velikodržavne politike iz bosanskohercegovačkog susjedstva svojim stalnim pokušajima da se ostvare ne dopuštaju stanovnicima Bosne i Hercegovine da konačno završe prošlost i krenu u drugačiju i bolju budućnost. Iz knjige mr. Admira Lisice jasno se vidi da ta prošlost traje već dva stoljeća, odnosno da su za to vrijeme uvijek iste politike aktuelne, a one su svojatanje Bosne i Hercegovine od njenih susjeda i negiranje Bošnjaka kao zasebne i državotvorne nacije. Knjigu magistra Admira Lisice preporučujem za čitanje“. (Dr. sci. Amir Kliko, Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Sarajevo)

“Aktuelna geopolitička situacija, ali prije svega i situacija u Bosni i Hercegovini još više daje značaj ovom djelu, a svakako, ista je i jedan od razloga da se Admir Lisica uzme ukoštac s ovom veoma kompleksnom i značajnom temom iz političke historije Bošnjaka. Ja mu se zahvaljujem i čestitam uz želju da ova knjiga bude izučavana od stručne javnosti, motiv za dalja istraživanja, ali i šire čitana kako bi pomogla boljem poznavanju i shvatanju društveno-političkog bitisanja Bošnjaka na ovim prostorima, kako bi prepoznala greške, ali i ispravne odluke, kako bi bila putokaz djelovanju Bošnjaka u okviru aktuelnih nacionalnih, regionalnih i svjetskih tokova i procesa“. (Prof. dr. Zećir Ramčilović, Institut za nacionalnu historiju, Univerzitet “Sv. Kiril i Metodij”, Skoplje)

“Kad bi bedemi stoljetne tvrđave koja se Bosnom zove i njenih neasimiliranih, originalnih, najautohtonijih i najautentičnijih stanovnika, dobrih Bošnjana, bili zidani rukom neumornog neimara i graditelja identitetskih zidina povezanih povijesnim činjenicama, zasigurno bi te bedeme zidao i neumorni pregalac na putu očuvanja bošnjačkog identiteta i istine o Bosni mr. Admir Lisica svojim novim naučnim poduhvatom, knjigom pod naslovom Bošnjaci pred izazovima globalnih političkih procesa: političko stasavanje jedne nacije. Mr. Admir Lisica neumorni je istraživač, naučni radnik i domoljub koji svojim perom pronosi i prenosi baklju istine na domaćem i međunarodnom nivou. Autor je svoju naučnu opservaciju završio prikazivanjem rezultata bošnjačkog sabora 27/28. 9.1993, na kojem je samo vraćeno stoljetno nacionalno ime Bošnjak. To je zapravo i kruna stasavanja bošnjačkog naciona kojem je autor posvetio posebnu pažnju“. ( Prof. dr. Ajdin Huseinspahić, Pravni fakultet Zenica)

 

sebilj.net