Islamska pravna kultura u tranziciji: eseji u čast Fikreta Karčića

Centar za napredne studije predstavlja publikaciju Islamska pravna kultura u tranziciji: eseji u čast Fikreta Karčića. Urednici su Ahmet Alibašić, Mustafa Hasani, Senad Ćeman i Nedim Begović.

373

Između korica ove knjige sabrani su prilozi koje su njihovi autori kao prijatelji i kolege profesora Fikreta Karčića napisali njemu u čast a u povodu obilježavanja četrdeset godina njegovog aktivnog naučno-istraživačkog i nastavničkog djelovanja.

U prvom dijelu su radovi o temama kojima se profesor Karčić bavio u svom naučno-istraživačkom radu: historija šerijatskog prava i islamskih institucija, islam u savremenom svijetu i posebno na Balkanu, religija i pravo. Svoje radove u ovom dijelu knjige potpisuju reisu-l-ulema Husein ef. Kavazović, Enes Karić, monsinjor Mato Zovkić i drugi. Drugi dio ove publikacije su dijelom refleksija na vremena u kojima je profesor Karčić djelovao, ali imaju i ličnu notu. Tu nalazimo tekstove Hilme Neimarlije, Tarika Haverića, Kari Vogta, Tore Lindholma i drugih.

Knjiga sadrži ličnu, prigodnu i selektivnu biografiju i bibliografiju radova profesor Karčića što istraživačima koji se bave ovim i srodnim temama može poslužiti kao putokaz kroz naučno-istraživačko putovanje.

Kompletno djelo u PDF formatu možete preuzeti OVDJE i/ili pročitati ispod.

Izvor: cns.ba

 

Prof. dr. Fikret Karčić je rođen u Višegradu 1955. g., a na ahiret je preselio u Sarajevu 16. marta 2022.g., u 66. godini.

Bio je profesor Komparativne pravne historije na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Predavao je na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu, Marmara univerzitetu u Istanbulu, Međunarodnom islamskom univerzitetu Malezija, Univerzitetu u Oslu i Boise State University (SAD).

Među objavljenim djelima Fikreta Karčića izdvajaju se “Šerijatski sudovi u Jugoslaviji 1918.-1941.”, “Društveno-pravni aspekt islamskog reformizma”, “The Bosniaks and the Challanges of Modernity: Late Ottoman and Hapsbury Times”, “Studije o šerijatskom pravu i institucijama”, “Metodi istraživanja u islamskim naukama”, “Muslimani Balkana: istočno pitanje u XX vijeku”, “The Other European Muslims: A Bosnian Experience”.

Više o publikacijama profesora Karčića u izdanju Centra za napredne studije pogledajte na sljedećim linkovima: