June 3, 2023

Politike i razmjena

a. Politika saradništva

 1. Saradnici portala na polju svestrane edukacije i obrazovanja mogu biti kompetentni i objektivni članovi akademske zajednice koji su ispoštovali proceduru uređivačke politike portala sebilj.net, bez obzira na njihovu vjersku, nacionalnu ili političku pripadnost.
 2. U oblastima koje se tiču islamskih studija i vjerske tradicije saradnici mogu biti prije svega:
  • stručni autori  koji rade na očuvanju šesto-vijekovne vjerske tradicije Bošnjaka i muslimana ovih prostora, koja je duboko ukorijenjena u učenjima ehli-s-sunnet vel-džema’ta.
  • drugi objektivni autori koji svojim intelektualnim radom i pisanom riječju ne podstiču konfrontaciju i isključivost prema središnjem pristupu u razumijevanju vjere, općenito, te prema vjerskoj tradiciji muslimana ovih prostora, posebno.

3. Saradnici portala mogu biti aktivno redovni  (šalju radove 6-7 puta godišnje) i simpatizeri (šalju radove 1-2 godišnje).

4. U cilju pospješivanja razvoja i promocije mladih talenata, portal sebilj.net pruža prostor i mlađoj populaciji (srednjoškolci i studenti) da svoje kvalitetne i kreativne radove objavljuju na portalu sebilj.net

5. Na listi stalnih saradnika portala objavljuju se imena samo redovnih saradnika.

6. Saradnja sa portalom u osnovi je volonterskog karaktera, a potencijalni saradnici portala dostavljaju popunjen obrazac/zahtjev za saradnju sa portalom sebilj.net na e-mail adresu: urednik@sebilj.net uz dostavljanje lične biografije (C.V.).

7. Prijedloge o potencijalnim saradnicima razmatra uredništvo portala.

b. Drugi detalji u vezi sa uređivačkom politikom

8. Autor ima slobodu pri odabiru teme i nije nužno vezan za samo jednu oblast, naravno samo ako je siguran da poznaje dovoljno tu tematiku i da može profesionalno razraditi tu ideju.

9. Stavovi izraženi u tekstu odražavaju stavove autora teksta i ne odražavaju nužno uređivačku politiku portala sebilj.net

10. Uređivačka politika je ekskluzivno pravo svakog medija.

c. Razmjena i korišćenje radova

11. Radovi objavljeni na Portalu Sebilj.net mogu biti preuzeti ili korišćeni, uz obavezne uslove:

  • da se na adresu sebilj.net prethodno dostave sljedeće informacije: naziv servisa koji će koristiti radove, predviđena učestalost preuzimanja radova i način korišćenja .
  • da se na web sjedištu servisa kao izvor podataka navede ,,Sebilj.net – Edukativni portal”, uključujućii link vezu na izvorni zapis naše platforme.
  • Sebilj.net zadržava pravo da, prema vlastitom nahođenju, ispravlja bilo kakve greške ili propuste na bilo kojem dijelu portala, te da bilo kada i bez najave vrši izmjene na portalu.