June 3, 2023

O nama

Portal sebilj.net pokrenula je grupa mladih entuzijasta, s željom da stvore jednu novu platformu u kojoj će obrazovanje, stručnost i kreativne sposobnosti, moral i zdrav odgoj predstavljati osnovni temelj društvenih vrijednosti.

Svjesni činjenice da su mladi temelj našeg društva i da je njihov glas itekako važan, ali i toga da su upravo oni izloženi negativnim uticajima i da često zanemaruju i zapostavljaju moralne i duhovne vrijednosti, što sve skupa polako dovodi do kulturnog i moralnog posrnuća, smatramo nužnim postojanje ove internet stranice.

Iz želje da naziv portala bude simboličan, došli smo na ideju da to bude ,,sebilj “, termin arapskog porijekla koji označava fontanu ili dobrotvorni, vrlo stari objekat, posebnog oblika na kojem sebiljdžija tasom zahvata vodu iz korita i besplatno napaja žedne. Stoga, vjerujemo da će naši čitaoci shvatiti poruku i ono što želimo da prenesemo kroz ovaj vid edukacije, kako mladih, tako i svih onih koji imaju želju i potrebu da koriste sebilj.net kao svoj izvor znanja. Platforma sebilj.net ima za cilj:

  • Edukaciju na polju različitih društveno-humanističkih nauka, posebno u oblasti književnosti, kulture, umjetnosti, porodičnog odgoja, religije i morala, sporta i drugog, za omladinu zanimljivog, sadržaja.
  • Upoznavanje publike sa novostima iz svijeta nauke i obrazovanja, te redovno informisanje o organizaciji različitih platformi za edukaciju, kursevima, seminarima za lično usavršavanje, te drugim oblicima svestrane edukacije, koji se održavaju u zemlji, regionu i bošnjačkoj dijaspori.
  • Promociju islamske i bošnjačke kulture, književnosti i historije, umjetnosti, ali i zastupanje principa otvorenosti prema drugim narodima i kulturama.
  • Razvoj medijske i akademske pismenosti kod mladih, te njihovo afirmisanje kroz pisanu riječ i različite oblike naučno-istraživačkog rada.
  • Razvoj kulture čitanja i kritičkog mišljenja.
  • Promociju mladih talenata i uspješnih priča, kao i buđenje svijesti o univerzalnim ljudskim vrijednostima i pozitivnom aktivizmu.

Na kraju Vam, porukom našeg motoa, a u ime redakcije, izražavamo toplu dobrodošlicu:

“Riječima koje su spomena vrijedne, Sebilj poji duše žedne!”

Dobro došli! Emina Kalač, glavna urednica