Ne mogu, Poslaniče

Autor: Emil Gracić

199
Riječju da odšutim,
šutnjom da ti kažem,
milosti,
svjetlosti.

 

O Milosti milost!
O Svjetlosti svjetlost!
U suzi je riječ,
U riječi je suza.

 

I kako šutjet,
a ne izgubit se!
 I kako reći,
a pronaći se!

 

Pronaći se,
pronaći te,
u blizini,
u daljini.

 

U blizini milosti,
šutjet pun riječi!
U daljini svjetlosti,
govoriti a riječi nemati.

 

Nemam. Ne umijem. Ne mogu, Poslaniče.

 

Autor: Emil Gracić

sebilj.net