Namaz je sastanak sa Voljenim Gospodarom

Autor: Nesip Pepić

913

Zamislite jednu osobu koja tvrdi da voli svoju voljenu, ali mu se uopće ne ide na sastanak sa njom. Pitam vas, da li ova osoba uopće voli svoju voljenu?

Zamislite jednu osobu koja tvrdi da voli svoju voljenu, ali kad se sastanu ne voli da muhabeti sa njom. Pitam vas, da li ova osoba uopće voli svoju voljenu?

Zamislite jednu osobu koja tvrdi da voli svoju voljenu, a kada se sastane sa njom jedva čeka da se rastanu. Pitam vas, da li ova osoba uopće voli svoju voljenu?

Zamislite jednu osobu koja tvrdi da voli svoju voljenu, ali joj ne ispunjava nijednu želju, već se ponaša u suprotnosti sa željama svoje voljene. Pitam vas, da li ova osoba uopće voli svoju voljenu?

Zamislite jednu osobu koja tvrdi da voli svog Voljenog Gospodara, a muka joj da uzme abdest kako bi se na namazu sastala sa Njime, ne žuri da se sastane sa Njime. Pitam vas, da li ova osoba voli svoga Voljenog Gospodara?

Zamislite jednu osobu koja stupi u namaz i uči što kraće sure, kako bi što prije završila namaz i rastala se od svog Voljenog Gospodara. Pitam vas, da li ova osoba voli svog Voljenog Gospodara?

Zamislite jednu osobu koja osjeća dosadu u namazu te zbog toga žuri na ruku’u i sedždi, kako bi što prije završila namaz i tako se rastala od svog Voljenog Gospodara. Pitam vas, da li ova osoba uopće voli svog Voljenog Gospodara?

Zamislite jednu osobu koja tvrdi da voli svog Voljenog Gospodara, ali radi ono što mu je On zabranio ili ne radi ono što mu je On naredio. Pitam vas, da li ova osoba uopće voli svog Voljenog Gospodara?

Dragi brate i draga sestro namaz nije ništa drugo do ‘sastanak sa Voljenim Gospodarom’ koji nas je stvorio. Onoliko koliko razmišljamo o tom sastanku, onoliko koliko žurimo ka tom sastanku, onoliko koliko nalazimo smiraj na tom sastanku, toliko i volimo svog Voljenog Gospodara i toliko žudimo za Njime.

Dragi brate i draga sestro! Danas mnogi kažu da im je ,,srce čisto” i zbog toga ne klanjaju namaz, ali ako bismo namaz posmatrali kroz prizmu sastanka sa našim Gospodarom, došli bismo do zaključka da stvari ne stoje baš tako.

Naime, zamislite kada biste sa nekom osobom zakazali jedan veoma važan sastanak, sastanak koji je od vitalne važnosti za vas, odlazite na vrijeme na zakazano mjesto, međutim osoba sa kojom treba da se sastanete ne dolazi, vi je čekate, ali ona idalje ne dolazi, zatim je pozivate telefonom i pitate je zašto ne dolazi, a ona vam odgovara na sljedeći način: ,,Nema potrebe da dolazim na sastanak jer meni je srce čisto!” Pitam vas, kako biste se tada osjećali?! Da li bi taj odgovor bio dovoljan za vas?!

E, kada nije dovoljno imati ,,čisto srce” kada je u pitanju sastanak na relaciji roba i roba, kako će onda biti dovoljno imati ,,čisto srce” kada je u pitanju sastanak na relaciji roba i Rabba, stvorenja i Stvoritelja?!

Zato nemojmo više kasniti na sastanke sa našim Voljenim Gospodarom, nemojmo dozvoliti sebi da imamo vremena za sve osim za Onoga Koji je vrijeme stvorio!

Svi ćemo se mi jednog dana vratiti svome Gospodaru, ali je poenta u tome da Mu se vratimo prije smrti!

Ibn Kajjim el-Dževzijje je rekao:

,,Čovjek ima dva stajanja pred Allahom subhanehu ve te’ala: stajanje u toku namaza i stajanje pred Allahom na Sudnjem danu. Čije prvo stajanje bude ispravno i iskreno, bit će mu olakšano i drugo stajanje, a ko zanemari prvo stajanje, bit će mu teško i neizvjesno drugo stajanje.”

Za sebilj.net piše: Nesip Pepić