Na Ahiret preselio profesor Fakulteta islamskih nauka dr. Samir Beglerović

673

U noći s 09. na 10. novembar 2020. godine na Ahiret je preselio naš dragi kolega i cijenjeni član kolektiva Fakulteta islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu prof. dr. Samir Beglerović.

Iznenadnim odlaskom prof. dr. Samira Beglerovića kolektiv Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu, Islamska zajednica i akademska zajednica UNSA ostali su bez vrijednog i istrajnog djelatnika, vrsnog stručnjaka, dobrog i skromnog čovjeka i iskrenog prijatelja.

Samir Beglerović rođen je u Sarajevu, 14. 07. 1973. godine. Završio je osnovnu školu „Hasan Kikić“ u Sarajevu, potom Sarajevsku Prvu gimnaziju 1991 te studij na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu 2000. godine. Bio je urednik „muslimanskih stranica“ Časopisa za međureligijski dijalog „Abraham“, kojega je izdavalo Udruženje za međureligijski mirotvorni rad „ABRAHAM“ iz Sarajeva te radio na mjestu Projekt koordinatora u Udruženju „ABRAHAM“, na projektu „Mjesto za druge u našoj vjeri i životu“.

Od početka 2004. godine, angažiran je kao pomoćnik bibliotekara Fakulteta islamskih nauka, te kao demonstrator na predmetima iz oblasti akaida i uporednih religija, nakon čega je, od januara 2006. godine uposlen kao asistent na Katedri za akaid.

Po završetku postdiplomskog studija iz oblasti savremene teologije i uporednih religija, u aprilu 2004. godine,  magistrirao je iz oblasti akaida i tesavvufa na temu: „Fejzulah efendija Hadžibajrić – njegov život i borba za povratak tekija u okrilje Islamske zajednice”, a 2008. godine doktorirao je iz oblasti akaida i tesavvufa na temu: „’Abd alQādir al-Ġaylānī i derviški red kaderija“.

U zvanju vanrednog profesora dr. Samir Beglerović predavao je na Katedri za akaid (dogmatiku) i uporedne religije. Bio je angažiran na predmetima: „Pregled ranog muslimanskog mišljenja“, „Rane škole kelama“, „Teološka antropologija“, „Osnovi učenja judaizma i kršćanstva“, „Šiizam“, te „Savremni religijski pokreti“. Predavao je i Filozofiju religije na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli. Na Fakultetu islamskih nauka ostavio je neizbrisiv trag u nastavi master studija, te na doktorskom studiju gdje je posvećeno duži niz godina obavljao poslove sekretara Posdiplomskog studija. Više puta je imenovan za mentora i člana komisija za odbranu diplomskih, magistarskih, master i doktorskih radova, na Fakultetu islamskih nauka te na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Prof. dr. Samir Beglerović autor je značajnog broja radova te autorskih djela i prijevoda, objavljenih u više izdavačkih kuća, brojnim stručnim i znastvenim časopisima te regionalnoj i domaćoj publicistici, koje je moguće pronaći u različitim znanstvenim bazama podataka, kao i na internet stranici „znaci.com“. Svoja djela, studije i radove pisao je i objavljivao iz oblasti: akaida (dogmatike), tesavvufa, opće teologije, uporednih religija, filozofije religije te teologije kulture. Do preseljanja na Ahiret, živio je i radio u Sarajevu.

Iza profesora Samira Beglerovića ostale su supruga Mensura i kćerka Merjema, otac Amir, majka Šerifa i sestra Lejla.

Hatma dova će se proučiti 11.11. 2020. godine u Amfitetaru Fakulteta islamskih nauka sa početkom u 09:30 uz poštivanje epidemioloških mjera.

Dženaza namaz će se obaviti 11. 11. 2020. godine u 11:00 sati na Barama, a ukop rahmetlije u haremu džamije Dajanli hadži Ibrahima na Gorici.

U ovoj tužnoj prilici, Fakultet islamskih nauka, uposlenici, svršenici i studenti  dijele duboku bol s porodicom prof. dr. Samira Beglerovića. Molimo Allaha, dž. š., da mu podari džennet, najljepšu nagradu za njegov dugogodišnji hizmet svojoj vjeri i domovini, a njegovoj plemenitoj porodici sabur.

 

Izvor: fin.unsa.ba