Mjesto gdje je Božiji vjerovjesnik Ibrahim a.s. spašen

Priredio: Amer Hamzagić

526
Balıklıgöl jezero–mjesto gdje je Ibrahim a.s pao kada je bačen u vatru. (Foto: Amer Hamzagić)
Balıklıgöl jezero–mjesto gdje je Ibrahim a.s pao kada je bačen u vatru. (Foto: Amer Hamzagić)

Smješteni u Šanliurfi, jednom od najimpresivnijih gradova jugoistočne Turske, Balıklıgöl jezero i tvrđava Urfa su najvažnije turističke atrakcije grada. Šanliurfa, poznat i kao Grad vjerovjesnika, također je grad koji u sebi krije mnoge priče iz davne prošlosti.

Balıklıgöl je jezero koje se smatra mjestom gdje je poslanik Ibrahim a.s. pao kada je bačen u vatru. Nadomak jezera nalazi se tvđava Urfa sa čijih stubova je bio katapultiran.

Tvrđava Urfa, na kojoj se mogu vidjeti stubovi koji su korišteni kao katapult. (Foto: Amer Hamzagić)
Tvrđava Urfa, na kojoj se mogu vidjeti stubovi koji su korišteni kao katapult. (Foto: Amer Hamzagić)

Prema predanju, koje se također kazuje i u Kur’anu; Ibrahim a.s. počeo se protiviti Nemrutu, tadašnjem kralju. Govorio je svome narodu da prestanu obožavati kipove i pozivao ih da vjeruju u jednog Boga.

‘Kad on ocu svome i narodu svome reče: „Kakvi su ovo kumiri kojima se i dan i noć klanjate?“ ‘ (Kur’an, 21:52)

Otac i narod Ibrahimov govorili su mu da ih se okani i da ostavi na miru njihove kipove. Ali uprkos njihovim prijetanjama Ibrahim a.s. počeo je rušiti kipove ne bi li kralju i ljudima dokazao da im oni ne mogu donijeti nikakvu korist.

,,Jesi li ti uradio ovo sa bogovima našim, o Ibrahime?” – upitaše. (Kur’an, 21:62)

,,To je učino ovaj največi od njih, pitajte ih ako umiju govoriti” – reče on. (Kur’an, 21:63)

Kada je čuo za ovo, kralj Nemrut se jako rasrdio na Ibrahima, tako da naređuje da ga spale na lomači.

,,Spalite ga i bogove vaše osvetite, ako hoćete išta učiniti” – povikaše. (Kur’an, 21:68)

Pripreme za taj čin trajale su nekoliko dana. Kada su zapalili lomaču plamen je bio tako velik da ni najstariji ljudi nisu pamtili veće vatre i užasnijeg prizora. Ibrahim a.s. je svezan postavljen na katapult, koji je bio napravljen na stubovima tvrđave Urfa, i njime bačen u vatru pred očima mase svijeta koja se skupila da posmatra njegovo kažnjavanje.

Pogled sa jezera na stubove koji se nalaze na tvrđavi Urfa. (Foto: Amer Hamzagić)
Pogled sa jezera na stubove koji se nalaze na tvrđavi Urfa. (Foto: Amer Hamzagić)

Međutim, u međuvremenu dok je Ibrahim a.s. padao u vatru dešava se događaj koji se nikada prije toga, a ni poslije nije desio i koji je i danas nepresušan izvor inspiracije za vjernike širom svijeta.

‘,,O vatro”, rekosmo Mi, ,,postani hladna, i spas Ibrahimu!” (Kur’an, 21:69)

Ibrahim a.s. je na mjestu gdje je pao ostao sedam dana nakon čega je izašao bez ikakvih ozljeda, samo je uže kojim je bio vezan izgorjelo. Božjom mudrošću vatra se pretvorila u vodu, a drva koja su gorjela postala su ribe. Na ribama koje se nalaze u jezeru se mogu vidjeti crne pege za koje neki smatraju da su ožiljci od žara.

Također, postoji manje poznato kazivanje koje govori o Zelihi, ćerki Nemruta. Ona je jedna od rijetkih koja je povjerovala Ibrahimu i slijedila njegov put. Kralj nije mogao podnijeti da njegova miljenica bude protiv njihovih božanstava. Njegovom odlukom i Zeliha biva bačena u vatru nakon Ibrahima a.s.  Na  mjestu gdje je pala formiralo se jezero koje se danas naziva Ayn Zeliha i nalazi se pored Balıklıgöl jezera.

Balıklıgöl se još naziva i jezero Halil-ül Rahman, što znači Allahov prijatelj. Zbog legende se vjeruje da su ribe u Balıklıgöl jezeru svete i da će onaj ko ih pojede postati slijep. Također, u blizini jezera nalazi se pećina u kojoj je po predanju rođen i živio vjerovjesnik Ibrahim a.s.

Balıklıgöl - jezero sa "svetim ribama". (Foto: Amer Hamzagić)
Balıklıgöl – jezero sa “svetim ribama”. (Foto: Amer Hamzagić)

Šanliurfa, nekada grad u Mezopotamiji, smatra se jednim od mjesta na kojem je započela civilizacija i mjesto gdje su prebivali mnogobrojni Božiji vjerovjesnici, što se šetajući kroz taj grad na granici sa Sirijom na svakom koraku može i osjetiti.

 

Za sebilj.net priredio: Amer Hamzagić