September 29, 2023

Uredništvo i redakcija:

 1. Emina Kalač, glavna urednica.
 2. Ajla Gusinac, zamjenik gl.urednice i lektor,
 3. Emil Gracić, član.
 4. Albina Pramenković, član.
 5. Šejla Gusinac, član.
 6. Ilma Rašidović, član.
 7. Aiša Halitović, član.
 8. Haris Bronja, tehnički urednik.
 9. Ena Biberović, član.
 10. Alma Sejdović, član.
 11. Abdurahman Grahovac, član.
 12. Atif Avdović, član.
 13. Adil Kolaković, član.

Biografije članova redakcije web portala Sebilj.net

Ime i prezime : Emina Kalač

Datum rođenja : 25. 5. 1992. Crna Gora, Rožaje.

Diplomirani novinar, magistrand Akdeniz Univerziteta u Antaliji.

Zbog obaveza oko pisanja teze nema vremena za hobi, govori turski i engleski jezik, te redovno uči španski i italijanski.

Frost je jednom rekao “Dva su puta vodila u šumu, a ja odabrah onaj manje utaban. I upravo to je promijenilo sve.


Ime i prezime: Alma Sejdović

Datum rođenja 19.12.1996.

Obrazovanje: student DUNP-a, odsjek Matematika

Interesovanja: Osnivač i član kluba matematičara i programera „MathCode“

Predstavnik svog departmana u studentskom parlamentu DUNP-a

Učestvovala na raznim seminarima i obukama koje su organizovali SPDUNP, Kancelarija za mlade Tutina i Novog Pazara,Crveni Krst…

Učestvovala u organizaciji SKONP-a, „Maj mesec matematike“, raznih takmičenja koja su imala za promociju matematiku na zanimljiv način i kao organizator i promoter prvog „Sajma nauke“ u Novom Pazaru.

Ono što najbolje opisuje njenu ličnost jeste neprestajna inspiracija i akcija.

Nada se da će naš portal posejati neko novo seme zajedništva,kulture,nauke.


Ime i prezime: Albina Pramenković

Datum rođenja: 30. jula 1997. godine, u Tutinu.

Obrazovanje: Student treće godine na univerzitetu Educons

Interesovanja: Pohađa školu kreativnog pisanja, aktivni je član organizacije TIM- Tutin, Svetionik – Novi Pazar.

Piše poeziju i kratke priče.

Pjesme su joj objavljivane u nekoliko zbornika, učesnica je brojnih književnih večeri i pjesničkih takmičenja.

Prvo objavljeno djelo joj je zbirka poezije “KATALOG MISLI” u izdanju Kreativne radionice Balkan, Beograd 2018. godine.

Pored pisanja, bavi se i novinarstvom.


Ime i prezime: Ilma Rašidović

Datum rodjenja: 06. 07. 1998., Srbija, Novi Pazar

Obrazovanje: Državni Univerzitet u Novom Pazaru; Engleski jezik i književnost

Interesovanja:

Dugogodišnji aktivista u humanitarnim akcijama nevladnihih organizacija (Put Sredine, Svetionik…).

Učesnica mnogih literarnih konkursa među kojima su “Poslanik u mom srcu“, “Februar- mjesec poezije“, “Mak Dizdar“. Dobitnica nagrade “Mirsad Miko Duranović” za najbolju pjesmu 2019. godine.

Govori engleski i turski jezik, a arapski još uvijek uči.

Put je dug. Stizanje mi je obećano. Da mi je da stignem s knjigom svjetlih redova, odanog srca što samo dobro ispisuje- Njemu koji peru podučava.

 …da se s našeg Sebilja ispijaju najslađe riječi…


Ime i prezime: Ena Biberović

Datum rođenja: 25. 06. 2003. godine

Obrazovanje: Gimnazija “Jezdimir Lović”, Sjenica.

Interesovanja: Amaterski se bavi se fotografisanjem, pisanjem i slikarstvom.

Pohađala seminare čije su teme bile međuljudske različitosti i njihovo prihvatanje, interkulturalnost, migracije i istorija mog područja i ličnosti koje su prošle kroz njega.


Ime i prezime: Aiša Halitović

Datum rođenja: 15.09.2003.

Obrazovanje: Medicinska škola “Dva heroja”

Interesovanja: učestvovanje u radionicama i organizacijama različitog tipa, čitanje, pisanje, kursevi i druženje.

“Vjera je savjet.”, kaže naš Miljenik i Predvodnik ummeta, pa poslušajmo njegov savjet i posavjetujmo se. Podsjetimo se na zaboravljeno, utvrdimo naučeno i naučimo nešto novo sa ciljem istinskog odgoja i, uz Božiju pomoć, uspjećemo!


Ime i prezime: Šejla Gusinac

Datum rođenja: 24.12.1997.

Obrazovanje: Hemija

Interesovanja: knjige, uopšte umjetnost, nauka, humanitarni rad, edukativni program/kursevi za omladinu.

Životni moto nalazi u rečenici Roberta Kenedija, koji je jednom rekao: “Malo njih će imati čast da uđe u historiju, ali svako od nas može raditi da izmeni mali sled događaja i zbir svih tih djela biće zabeležen u historiji te generacije.”


Ime i prezime: Ajla  Gusinac

Datum rođenja: 19.08.1997. god.

Obrazovanje: student na Državnom univerzitetu u Novom Pazaru, odsjek Srpska i bošnjačka književnost i jezik

Interesovanja:čitanje, jezici (govori engleski i turski), pisanje, volonterski rad.

Piše i objavljuje naučno istraživačke radove iz oblasti književnosti i jezika. Poslednji rad ,,Feminističko čitanje ciklusa soneta O ženi Muse Ćazima Ćatića” objavljen je u časopisu za nauku i kulturu ,,Bošnjačka riječ”.

“Put od hiljadu milja počinje jednim korakom.”


Ime i prezime: Emil Gracić

Datum rođenja: 05.05.1986. god, u Sjenici

Obrazovanje: Univerzitet u Kasselu, Informatički fakultet

PhD na odsjeku za Računarsku arhitekturu i sistemsko programiranje

Interesovanja: čitanje, plivanje i košarka.

govori engleski i nemački jezik

dugogodišnji stipendista Friedrich Ebert Stiftung-a

Nagrada TechAD Europe: 2. mjesto za najbolji projekat u kategoriji “Najnaprednije tehnike u simulaciji i realnom testiranju sistema za autonomnu vožnju”

“Kada za razmišljanje izdvojite vrlo fine i zdrave osobe, snažne osobe, kreativne osobe, svete osobe, mudre osobe, tada dobijate drugačiji pogled na ljudski rod. Postavljate pitanje koliko ljudi mogu da izrastu, šta ljudsko biće može da postane?” A. Maslov


Ime i prezime: Haris Bronja

Datum rođenja: 24.10.1990.

Obrazovanje: Državni Univerzitet u Novom Pazaru, Master inženjer elektrotehnike i računarstva

Bavi se internet programiranjem u C# programskom jeziku sa zvanjem Full Stack Web Developer

Interesovanja: Fotografijom se bavi iz hobija od 2018. godine, aktivan je član Mreže mladih. U slobodno vreme voli da čita i putuje.

„Kosilac trave i pravi baštovan razlikuju se po dodiru, rekao je moj deda. Kosilac je komotno mogao i da ne bude tu; baštovan će ostati na tom mjestu do kraja života.“ – Rej Bredberi (Farenhajt 451)


Ime i prezime: Abdurahman Grahovac

Datum rođenja: 29.06.1988.

Obrazovanje: svršenik Fakulteta humanističkih nauka – smjer za islamske studije (UST, Jemen), svršenik master studija FIN-a Univerziteta u Sarajevu.

Interesovanja: Bavi se naučno-istraživačkim radom u oblasti tematskog tefsira, arapskog jezika za nearape i tezkije (pitanja duhovno-moralnog odgoja).

Koordinator Hasene Balkans i društveni aktivista.

Njegov životni moto jeste: “Čitaj više – gledaj dalje!”


Ime i prezime: Atif Avdović

Datum rođenja: 15.02.1995.

Obrazovanje: doktorand Departmana za prirodno-matematičke nauke Državnog univerziteta u Novom Pazaru. U oblasti statistike objavio i sudjelovao u izradi nekoliko stručnih radova i publikacija.

Radi kao asistent na Državnom Univerzitetu u Novom Pazaru, Departman za prirodno matematičke nauke, studijski program “Matematika”, uža naučno stručna oblast Verovatnoća i statistika.

Interesovanja: Košarka, šah, književnost, bioskop, besjeda itd.

Životni moto:  “Ne možeš biti neutralan u borbi vatre i vatrogasca.”


Stalni saradnici:

Edina Hasanović, Dalila Pramenković, Nesip Pepić, Ajla Bugarić, Merjem Imamović, Amer Hamzagić, Suhejb Halitović, Muhamed Sadović, Nedim Čuljević.