Dr.Šefik Kurdić, bošnjački alim i univerzitetski profesor, u intervjuu za sebilj.net: “Svi objektivni nemuslimani su zadivljeni humanizmom našega Poslanika, s.a.v.s.”

2439
Prof.dr.Šefik Kurdić
Prof.dr.Šefik Kurdić
 • Ko je bio Muhamed, s.a.v.s? Kako bismo mogli opisati njegovu ličnost u tri rečenice?

KURDIĆ: Allahov poslanik, Muhammed, s.a.v.s., bio je posljednji Allahov poslanik, ali i njihov lider i najodabraniji među njima!  Najveći odgajatelj i pedagog svih vremena koji je za dvadeset tri godine svoje misije transformisao fanatične i nepismene beduine u odgojene i primjerene ljude, koji su preuzeli bajrak nauke i napretka tadašnjeg poznatog svijeta! Njegova sretna sinteza između riječi i djela i harmonija onoga što je govorio i onoga što je praktikovao,  postala je nova paradigma koja još nije prevaziđena!

 • Mnogo je predaja i kazivanja koja govore o Poslaniku. Šta najčešće Vi kroz islamsku literaturu govorite o njemu?

KURDIĆ: Nijedan  čovjek na svijetu, bez obzira kojoj skupini ljudi kroz historiju pripadao, nije tretiran u djelima, predajama i kazivanjima kao ovaj Allahov Poslanik, s.a.v.s.

U svojim djelima pokušavam da ga predstavim kao običnog čovjeka, od krvi i mesa, jer on nije svetac, niti je Božiji sin, nego obični čovjek, koga je njegov Gospodar, Allah Uzvišeni, odabrao da zatvori kružnicu ranijih 315 poslanika i 124. 000 vjerovjesnika i da pokaže svim ljudima kako se može ostati i opstati musliman i u najtežim trenucima našeg ovodunjalučkog života.

On je paradigma u svim segmentima ljudskog ponašanja, naš uzor u vjerovanju i djelovanju, u ekonomiji i diplomatiji, u ratu i miru, u porodičnim ali i u međuljudskim odnosima.

On je demonstrirao sjajnu sintezu između ovodunjalučkog i onodunjalučkog, između naših dunjalučkih i ahiretksih želja, očekivanja i aspriracija.

Istinski je pokazao kako se može živjeti na ovom svijetu a ostati čist, neporočan, moralan i karakteran. On je, kroz savršenu Allahovu vjeru, uspostavio naš kriterij na ovom svijetu, njegov standard i njegovu pravu mjeru!

 • Šta Poslanik govori o omladini, šta im savjetuje, čemu ih podučava?

KURDIĆ: Muhammed, s.a.v.s., posebnu pažnju pokazuje prema djeci i omladini, jer su oni podložni promjenama i transformaciji. Primjetit ćemo u početku njegove misije da su se njegovom pozivu najviše odazvali mladi, koji su bili željni novih impulsa i novih ideja koja je zagovarao naš Poslanik, s.a.v.s.

On ih savjetuje da prihvate jedini ispravan koncept koji će im donijeti dobro na ovom a još veće dobro na budućem svijetu i podučava ih da će svojim lijepim ponašanjem i moralnim kvalitetima dostići neke vrste meleka, što je bilo fascinirajuće za omladinu, koji su u skupinama hrlili u islam, shvatajući da im drugi nisu mogli ništa ni obećati ni ponuditi.

On ih je savjetovao da svoju mladost i zdravlje podrede ispunjavanju svoje dunjalučke zadaće koja će ih dovesti do džennetskih užitaka koje “oko nije vidjelo, uho nije čulo, a ljudska pamet nije mogla ni zamisliti!”

 • Šta biste preporučili omladini kada je u pitanju pravilno razumijevanje prakse / sunneta Muhammeda, s.a.v.s.? Između suštine i forme. 

KURDIĆ: Naši mladi trebali bi se  truditi i spoznati istinski život i praksu našega Poslanika, Muhammeda, s.a.v.s. On je svojim dvadesettrogodišnjim sunnetom pokazao šta je suština života i rada i šta je osnovna intencija našeg egzistiranja na ovom prolaznom svijetu.

Čitavu svoju životnu misiju Allahov Poslanik, s.a.v.s., je usmjerio na favoriziranje suštine a minimiziranje forme, koja je kod nas, nažalost, stavljena u prvi plan.

 • Šta nam Poslanik, s.a.v.s., savjetuje o kulturi razgovora i rješavanja sporova među ljudima?

KURDIĆ: Stotine autentičnih Poslanikovih, s.a.v.s., hadisa tretiraju jezik, kulturu govora i razgovora i odnos ljudi u kolektivitetu, kao i rješavanju njihovih razmirica i sporova, koja se neosporno dešavaju među ljudima.

Ukoliko bi slijedili njegove dragocjene savjete sasvim drugačije bi bilo ozračje u našim međuljudskim odnosima. Savjetovao je da čuvamo svoj jezik, jer on može načiniti veću ranu, nego što to izazovu sablje. Jezikom se mogu načiniti ogromna brda dobrih djela ali i srušiti čitave planine ranije stečenih sevapa.

Otuda, Poslanik, s.a.v.s., savjetuje da zauzdamo jezik i upotrebljavamo ga samo u poticaju na dobro, afirmiranju korisnih stvari,  da kroz blag i pomirljiv ton u našim diskusijama i razgovorima,  pomirimo one među kojima je došlo do spora i nesporazuma.

 • Dobra oba svijeta će pokupiti onaj koji bude lak, blag, obazriv, dostupan; rekao je u jednoj predaji Muhamed, s.a.v.s. Koliko smo laki, blagi, obazrivi i dostupni danas, a koliko je on bio u svom vremenu?

KURDIĆ: Ogromna razlika je u ponašanju nas i našega Poslanika, s.a.v.s. Njega je Allah Plemeniti odgojio i on je savršenim metodama pokazao kako i mi trebamo da odgajamo i odgojno djelujemo na druge ljude.

Međutim, ovosvjetska dobra, gramzivost za položajem i ulizivanje moćnicima, udaljili su nas od tog koncepta koja je izgradio u svojoj poslaničkoj misiji Allahov Poslanik, s.a.v.s.

Mi ove lijepe osobine koje je pokazao naš Vjerovjesnik, s.a. v.s., demonstriramo samo prema onima koji se nam nadređeni i od kojih imamo koristi, a bivamo osori, grubi i nedostupni prema onima prema kojima bi Allah volio da smo uljudni i plemeniti.

To je najbolji pokazatelj naše slabe konekcije i u ovom pogledu sa našim Poslanikom, s.a.v.s.

 • Šta je najviše zadivilo ili dojmilo nemuslimanske intelektualce kod Muhammeda, s.a.v.s., i šta je to čime je on najviše plijenio ljudska srca?

KURDIĆ: Svi objektivni nemuslimani su zadivljeni humanizmom našega Poslanika, s.a.v.s., i brojnim plemenitim osobinama koja je iskazivao ne samo prema muslimanima, nego i prema nemuslimanima, pa čak i neprijateljima koji su mu radili o glavi.

Kada je bio u prilici da ih kazni, sankcioniše, zatvori ili ubije, on im je opraštao i učinio ih slobodnim i nepovredivim.

Tako je zarobljenim idolopoklonicima nakod bitke na Bedra, postavio zadatak da opismene desetoro muslimanske djece i pustio ih na slobodu.

Nakon oslobođenja Mekke, čak i one koje su ubijali muslimane u međusobnim borbama, oslobodio ih i vratio im dostojanstvo, zbog čega su, nakon kratkog vremenskog intervala, prihvatili islam.

Otuda, ni nemuslimanski intelektualci nisu mogli ostati imuni na ovakve poteze najvećeg čovjeka svih vremena!

 • Da sutra sretnete Poslanika, s.a.v.s., šta je ono što biste ga prvo upitali i za koje sunnete biste se požalili Poslaniku da smo ih mi kao omladina, ulema i intelektualci zapostavili?

KURDIĆ: Ne bi ga imali za što upitati, jer nam je sve precizuno pojasnio u svome časnom sunnetu. On bi nas imao šta pitati: Zašto smo zapostavili njegove riječi i praksu koju je ostavio iza sebe i kao zrnevlje razbacao po dunjaluku, kao što naš poljoprivrednik posije zrnevlje u zemlju i zadobije plod nakon izvjesnog vremena?!

Imali bismo puno toga na što bi se požalili Poslaniku, s.a.v.s. Naime, brojne dragocjene savjete, sjajne upute i nedostižne primjere kojima nam je Poslanik, s.a.v.s., odašiljao, mi smo zapostavili, na uštrb naših pohlebnih materijalnih interesa, istrajne borbe na zadobijanju položaja i udobnih fotelja i ličnih ambicija.

Sugerišem da se na vrijeme vratimo njegovim uputama kako se ne bi sutra, na Sudnjem danu, crvenili od stida i obarali pogled stideći se onoga što nismo uradili.

Dr.Šefik Kurdić u društvu učenjaka Šejha Muhammed el-Hasan el-Dedew el-Šenkitija
Dr.Šefik Kurdić u društvu učenjaka Šejha Muhammed el-Hasan el-Dedew el-Šenkitija
 • Ljubav, inspiracija i najbolji primjer kako postati rob sa kojim će Gospodar biti zadovoljan bio je Poslanik, s.a.v.s. Šta se dešava sa nama, našim životom kada zavolimo onog kojeg je On, Uzvišeni najviše volio?

KURDIĆ: Allahov Poslanik, s.a.v.s., najbolje je pokazao kako jedan Allahov rob treba da respektira svoga Gopodara – Allaha Svemogućeg. On je bio i mjera našeg ibadeta kojeg trebamo iskazati Allahu Uzvišenom.

Ukoliko shvatimo da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., bio najvoljeniji od svih stvorenja kod našeg Gospodara, onda ćemo svojim slijeđenjem njegovih stopa i njegovog životnog puta, postati gorljivi praktikanti njegovog sunneta, što u isti mah, povlači za sobom ljubav našeg Gospodara prema nama!

Koga Allah zavoli, voljet će ga i meleki i dobri ljudi, pa čak i čitava priroda i svi će mu pokazivati respekt kojim je Allah zadovoljan.

Ovo su dani kada se posebno sjećamo našeg Poslanika, s.a.v.s. Pokažimo da ga se samo formalno ne sjećamo, nego treba da se trudimo da ga slijedimo u svim segmentima našega života i time pokažemo suštinsko slijeđenje i primjenjivanje njegovog sunneta, što i jeste uslov Allahove ljubavi prema nama.

 • Kako mladi mogu putem medija i društvenih mreža iskoristiti prostor za govor o Poslaniku, njegovoj ličnosti i praksi?

KURDIĆ: Nikada nismo imali više prilike i šanse govoriti javno o Poslaniku, s.a.v.s., i njegovim porukama, kao što to imamo ovih godina. Isto tako, nikada nije bilo više prilike govoriti protiv islama, muslimana i našega Poslanika, s.a.v.s., kao što to danas koriste brojni dušmani islama i Poslanika, s.a.v.s.

Naš zadatak nije da se svađamo s njima, nego je naš obligatni zadatak da afirmiramo islam i našega Poslanika, s.a.v.s., kako našim pisanjem, a još više našom životnom praksom, kojom ćemo pokazati kako je Poslanik, s.a.v.s., živio, radio i djelovao, što će daleko više djelovati, nego samo naše pisanje i teoretisanje!

Vratimo se istinskom slijeđenju našega Vjerovjesnika, s.a.v.s., i to će biti naš najbolji doprinos islamu i muslimanima u ovom vremenu i prostoru!

 • Koji je to modalitet koji bismo upotrijebili da što više pojačamo konekciju sa našim Poslanikom, s.a.v.s.?

KURDIĆ: Smatram da naš zadatak koji smo dobili da uprisutnimo Poslanikov, s.a.v.s., koncept u našem narodu, nismo ni približno ispunili. Niti su svi sljedbenici Allahovog Poslanika, s.a.v.s., shvatili svoj zadatak, da žive i rade po sugestijama svoga Poslanika, s.a.v.s., da primjenom njegovog sunneta, a imajući argumente i jasne dokaze, doprinesu jačanju Allahove vjere, niti su učenjaci i misionari dovoljno pronikli u propise vjere, a niti smo svi mi, kao Poslanikovi, s.a.v.s., sljedbenici, kvalitetno angažirani i svakodnevno aktivirani na detaljnom pojašnjavanju Allahove vjere, njenog približavanja i prikučivanja u svijest i praksu muslimana.

Jasno je da, zbog nedostatka takve svijesti kod današnjih muslimana i izostanka veće uključenosti učenih ljudi u svakodnevno i nesebično pojašnjavanje vjere i raznih enigmi koje život donosi, imamo ovako sumorno stanje u ummetu Muhammeda, s.a.v.s.

Zbog toga, smatram neophodnim intenzivnije da’vetsko djelovanje među ljudima, upravo onako kako nam je to sjajno demonstrirala prva generacija muslimana.

Ako analiziramo stanje muslimana danas, a posebno odnos drugih prema nama, dolazimo do nedvojbenog zaključka da je, između ostalog, jedan od razloga za ovako loše stanje, upravo, nedostatak naše da’vetske svijesti i izostanak misionarskog rada koji bi islam predstavio onakvim kakav jeste.

 • Na kraju Vas pitamo: U duhu sunneta i prakse Muhammeda, s.a.v.s., kakav bi dostojanstven odgovor trebali da daju muslimani na sve češće talase islamofobije i ovaj posljednji u vidu objavljivanja uvredljivih karikatura o Poslaniku, s.a.v.s.? Da li se linije naše slobode govora završavaju ondje gdje počinje vrijeđanje drugog i drugih religija?

KURDIĆ: Perfidni napadi dušmana islama koji su, zbog zavisti, mržnje i medijskih insinuacija veoma ružno govorili i pisali, te crtali uvredljive karikature s ciljem omalovažavanja i vrijeđanja najhumanijeg čovjeka svih vremena, bili su i ostali njihov domet i izričaj onoga što se taložilo stoljećima u njihovim dušama!

Ne smatramo da na njihove gnusne laži o najčasnijem čovjeku cjelokupnog čovječanstva treba uzvratiti demonstracijama, jer jedan od ciljeva dušmana islama bio je da muslimane prikažu i kao buntovnike. Mnogi  demonstranti ne bi se mogli sustegnuti od srčanog i emocionalnog vezivanja za svog Poslanika, s.a.v.s, pa bi, vjerovatno, i na mirnim demonstracijama,  izazvani provokacijama, iskazali i ponešto od onog što dušmani islama žele: grubost, ekstremizam i nasilje, negativne osobine koje su oni poturali kao karakteristike Allahovog Poslanika, s.a.v.s.

Nismo ni za paljenje zastava država odakle dolaze autori takvih tekstova, crtači karikatura i scenaristi tih podvala, niti za razbijanje i rušenje njihovih ambasada, jer su to simboli određenih država i to bi samo potvrdilo ono što oni žele.

Naše opredjeljenje za predstavljanje našeg časnog Poslanika, s.a.v.s., u pravom svjetlu je onako kako ga je Allah opisao, kako je on sebe opisao i kako su ga opisali njegovi časni drugovi koji su ga najbolje i poznavali.

Pored takvog danonoćnog predstavljanja našeg Poslanika, s.a.v.s., koji treba da dospije do znanja i svijesti i nemuslimana, najbolji način jeste naše istinsko praktično slijeđenje našega Uzora, s.a.v.s., čime ćemo izbiti brojne insinuacije koje su, vremenom, i zbog našeg užasno lošeg slijeđenja Vjerovjesnika, s.a.v.s., načinile njegovu negativnu sliku u očima nemuslimana.

Prostor slobode predstavljanja našega Poslanika, s.a.v.s., sasvim je dovoljan da ga idealno predstavimo i prikučimo drugima i nema uopće potrebe da zloupotrebljavamo tu slobodu, napadanjem drugih i omalovažavanjem njihovih simbola i svetinja, čime remetimo njihovu slobodu!

Dakle, sasvim je dovoljno slobode da se unutar tih okvira prezentira istina o islamu i Poslaniku, s.a.v.s., a da se nimalo ne povrijede pripadnici drugih učenja, religija ideologija.

 

Razgovarala: Albina Pramenković

 

 

Prof. dr. Šefik Kurdić rođen je 6. aprila 1958. god. u Piljužićima kod Tešnja.

Nakon završetka Gazi Husrev-begove medrese (1978. god.) završava Islamski teološki fakultet, sadašnji Fakultet islamskih nauka u Sarajevu (1982. god.), a magistrira (1990.) i doktorira (1997.) na najstarijem islamskom univerzitetu Ez-Zejtuna u Tunisu iz oblasti hadisa i hadiskih znanosti.

Prije agresije na BiH postavljen za glavnog i odgovornog urednika mjesečnika Islamska misao, a nakon agresije bio je glavni i odgovorni urednik mjesečne revije Mu’allim.

Njegova ideja bila je pokretanje medrese Dr. Ahmed Smajlović u Zagrebu, gdje je bio profesor i, jednu školsku godinu, direktor.

U posljednjih dvadesetak godina, održao je preko 4.000 vazova, hutbi, tribina i predavanja. Uz to, nastupio je na preko 1.000  emisija na domaćim i inostranim radio i TV-stanicama. Gostovao je, pored domaćih, i na radio i tv-stanicama u Srbiji, Crnoj Gori, Turskoj, SAD-u, Panami, Kolumbiji i dr. Sve to svrstava ga među najangažiranije intelektualce našeg podneblja.

Recenzent je i redaktor preko 100 djela i autor više od 50 predgovora za knjige drugih autora. Učesnik je brojnih naučnih i stručnih seminara, simpozija i konferencija u Bosni i Hercegovini i svijetu i dobitnik mnogobrojnih zahvalnica i priznanja.

Redovno je zaposlen na Islamskom pedagoškom fakultetu Univerziteta u Zenici a gostujući profesor je bio na Fakultetu  za islamske studije u Novom Pazaru i Islamskom pedagoškom fakultetu u Bihaću 15 godina, kao i na Internacionalnom univerzitetu u Novom Pazaru punih 12 godina.

Član je Svjetske unije islamskih učenjaka od 2015. godine kojom je donedavno predsjedavao dr. Jusuf el-Karadavi.

Do sada je objavio preko 200 naučnih, stručnih i drugih radova.

Prvi je na bosanski jezik preveo Muslimovu zbirku hadisa (sažetak) koja je štampana u tri toma, a prije pet godina (zajedno sa dr. Semirom Rebronjom)  preveo je i objavio cjelovitu Muslimovu zbirku hadisa s komentarom na bosanskom jeziku u 8 velikih tomova.

Jedan je od prevodilaca Tefsira Ibn Kesira i Sahihu-l-Buharije na bosanski jezik.

Autor je do sada napisao, pored prijevoda i udžbenika,  četrdeset i četiri knjige. Ovo mu je četrdesetpeto autorsko djelo. Od prethodnih knjiga, među najpoznatijim su: Putokazi islama (1996), Ebu Hanife i namaz u hanefijskom mezhebu (2001), Velikani hadiskih znanosti (2003), Snovi i njihova značenja (2004), Islamski bonton (2005), Poslanikove metode pozivanja u vjeru (2008),  Tefsir Jasina (2009), Bračni i porodični odnosi u islamu (2009); Pedagogija Muhammeda, a.s. (2011.), Smak svijeta evo dolazi (2013), Da’wa – Temelji islamskog misionarstva (2017), Ovako je izgledao Allahov Poslanik, s.a.v.s. (2017) o Ojačaj iman budi musliman (2019).

Dvije njegove knjige napisane su i objavljene na arapskom jeziku. Jedno djelo je prevedeno i objavljeno na makedonskom, pet je prevedeno  i objavljeno na albanskom, a dva djela su prevedena na njemački jezik.

 

sebilj.net