Dr Sedad Bešlija, historičar i osmanista, za sarajevski O KANAL: “Turska je u zadnjih 20-ak godina obnovila oko 400 crkava”

1442
Sedad Bešlija
Sedad Bešlija

Bosansko-hercegovački historičar i osmanista Dr Sedad Bešlija u video izjavi za sarajevski O KANAL osvrnuo se na povijest Aja Sofije i odluku da se Aja Sofiji vrati status džamije,  istakavši svoje očekivanje da će Turska nastaviti tradiciju poštivanja svega onoga što Aja Sofija simbolizira. Dr Bešlija je, između ostalog, kazao: “Turska je u zadnjih 20-ak godina obnovila oko 400 crkava”

Opširnije u video prilogu:

 

Izvor: (O KANAL)

Drugi linkovi u vezi sa temom:

Razgovor Dr Sedada Bešlije za portal klix.ba:

https://www.klix.ba/vijesti/svijet/prenamjena-aja-sofije-ozivjela-visestoljetne-antagonizme-kad-muzej-postane-dzamija/200713020

https://www.trt.net.tr/bosanski/turska-1/2020/07/14/erdogan-vracajuci-se-korijenima-turska-ce-zastititi-kulturno-nasljede-aja-sofije-1455044

https://www.aa.com.tr/ba/turska/diyanet-slike-u-d%C5%BEamiji-aja-sofija-nisu-prepreka-za-obavljanje-namaza/1909746

https://akos.ba/u-18-drzava-u-crkve-pretvoreno-329-osmanskih-dzamija-i-gradjevina/

 

*Dr Sedad Bešlija je rođen 1985. godine u Prijedoru. Završio je Gazi Husrev-begovu medresu u Sarajevu 2004, a 2009. godine diplomirao na Odsjeku za historiju i turski jezik i književnost na Univerzitetu u Sarajevu. Na Odsjeku za historiju Filozofskog fakulteta UNSA upisao je postdiplomski studij iz Historije Bosne i Hercegovine u osmanskom periodu na kojem je 2012. godine magistrirao s tezom „Mjere i metode za stabilizaciju osmanske vlasti u Bosni do kraja 16. stoljeća“. Doktorski studij je nastavio na istom odsjeku na kojem je 2015. godine odbranio tezu „Društveno-političke prilike u Hercegovačkom sandžaku od Žitvanskog do Karlovačkog mira 1606-1699.“ Objavio je jednu knjigu i više naučnih i stručnih radova. Učesnik je većeg broja domaćih i međunarodnih naučnih konferencija. Aktivno poznaje turski jezik. Od 9.7. 2020. godine izabran je na funkciju direktora Instituta za historiju UNSA.

 

sebilj.net