Danas je 28. septembar – Međunarodni Dan Bošnjaka

Današnji dan, 28. septembar, obilježava se kao Dan Bošnjaka.

431
Specijalni rezervat prirode Uvac, Foto: Sadmir Hamidović
Specijalni rezervat prirode Uvac, Foto: Sadmir Hamidović

Na saboru, koji je održan u Sarajevu, 27. i 28. septembra 1993. godine, usvojena je Deklaracija kojom je bošnjačkom narodu vraćeno nacionalno ime – Bošnjak, a maternji jezik ponovo je nazvan svojim pravim imenom. Usvajanjem ove Deklaracije potvrđena je konačno nacionalna zrelost Bošnjaka kao politički suverenog i kulturno posebnog naroda.

Podsjetimo, BNV donelo je na jednom od zasjedanja odluku kojom se 28. septembar proglašava za Dan Bošnjaka u Republici Srbiji. Takva odluka, kako je ranije obrazloženo, donijeta je u skladu sa Zakonom o nacionalnim savjetima nacionalnih manjina, Zakonom o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina i Statutom Bošnjačkog nacionalnog vijeća u Republici Srbiji.

BNV uputilo je tada zahtjev Vladi Srbije da Savet za nacionalne manjine Vlade Republike Srbije potvrdi njihovu odluku o proglašenju 28. septembra danom Bošnjaka.

Pored Dana Bošnjaka, nacionalni praznici Bošnjaka u Srbiji su 11. maj – Dan bošnjačke nacionalne zastave, 20. novembar – Dan Sandžaka i 11. juli Dan sećanja.

A. N.

Izvor: rtvnp.rs