September 20, 2021
Početna Sociologija

Sociologija

Formalnost ili svetinja: Šta mladi misle o braku?

Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku u 2019. godini je u Republici Srbiji zaključeno 35 570 brakova, što predstavlja pad od 2,1% u odnosu na prethodnu godinu. Istovremeno, 28 113 zaključenih prvih brakova ukazuje na pad od 3,1% u...
(FOTO: cdv.ba)

Pitanje o početku stvaranja

I drugdje je u ovim crticama o Kurʼānu bilo riječi o raznolikim pitanjima koja se spominju na stranicama te knjige. Ovaj put treba, tek nakratko, osloviti jedno za Kurʼān iznimno važno pitanje – onȏ...
(Foto: A.Bajramović)

Šta nam se dogodilo?

Čovjek je čovjek. Tu počinje i završava se svaka rasprava o ljudskosti i idenitetu, o svojstvu i čojstvu.  Ljudskost i čojstvo su ideali kojima većina teži, a negdje usput ih zaboravi na putu ka...
Foto: lauraelatimer0 (pixabay)

11 razloga zašto istraživati pojam oholosti

Osim što navodi oholost i širk kao dvije zapreke, dva zastora koji udaljavaju čovjeka od Allaha, islamska pedagoška literatura definira  oholost kao: 1.poricanje istine, 2.ponižavanje/vrijeđanje drugih i 3.oduzimanje prava drugih. Ako bismo  analizirali   onaj segment oholosti koji se...

Zašto nam je teško suočiti se sa sobom?

Čovjekova želja da se suoči sa samim sobom predstavlja prvi korak ka ozbiljnoj promjeni u njegovom načinu života. Pod samosuočavanjem podrazumijevam odvažnost čovjeka da se suoči sa samim sobom, sa načinom svog života u prošlosti...

Kako prevazići strah od konflikta?

Većina nas je rezervisana kada je konflikt posrijedi. Umjesto da problemu pristupimo direktno, mi radije ulažemo ogromnu energiju u to kako da se postavimo na „fin“ način, dok se sa druge strane žalimo ljudima...