June 3, 2023
Početna Sociologija

Sociologija

(FOTO): pexels.com

Strah od povratnih informacija

Niko ne voli procjene učinka. Zaposleni su prestravljeni da neće čuti ništa osim kritike. Šefovi, sa svoje strane, misle da će njihovi direktni izvještaji sa čak i najblažom kritikom naići na otpor, ljutnju i...
FOTO: Michael Blann/Getty Images

Kritike podređenih te čine kreativnijim

Jun Džun Kim sa Univerziteta u Kembridžu i Junha Kim sa Državnog Univerziteta u Ohaju sproveli su eksperiment u korejskoj kompaniji zdrave hrane, u kojem su procijenili povratne informacije koje programeri proizvoda dobijaju tokom...
FOTO: pexels.com

Kako pandemija može preoblikovati našu opsesiju za produktivnošću?

Ubrzane promjene rutina radnog života navode neke ljude da radikalno preispitaju svoj pristup  produktivnosti i, čak, promene kvalitet sopstvenih života. Vikendi Karol Tompkins su izgledali mnogo drugačije. Prije pandemije, tridesetosmogodinja savjetnica za poslovni razvoj budila...

Formalnost ili svetinja: Šta mladi misle o braku?

Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku u 2019. godini je u Republici Srbiji zaključeno 35 570 brakova, što predstavlja pad od 2,1% u odnosu na prethodnu godinu. Istovremeno, 28 113 zaključenih prvih brakova ukazuje na pad od 3,1% u...
(FOTO: cdv.ba)

Pitanje o početku stvaranja

I drugdje je u ovim crticama o Kurʼānu bilo riječi o raznolikim pitanjima koja se spominju na stranicama te knjige. Ovaj put treba, tek nakratko, osloviti jedno za Kurʼān iznimno važno pitanje – onȏ...
(Foto: A.Bajramović)

Šta nam se dogodilo?

Čovjek je čovjek. Tu počinje i završava se svaka rasprava o ljudskosti i idenitetu, o svojstvu i čojstvu.  Ljudskost i čojstvo su ideali kojima većina teži, a negdje usput ih zaboravi na putu ka...
Foto: lauraelatimer0 (pixabay)

11 razloga zašto istraživati pojam oholosti

Osim što navodi oholost i širk kao dvije zapreke, dva zastora koji udaljavaju čovjeka od Allaha, islamska pedagoška literatura definira  oholost kao: 1.poricanje istine, 2.ponižavanje/vrijeđanje drugih i 3.oduzimanje prava drugih. Ako bismo  analizirali   onaj segment oholosti koji se...

Zašto nam je teško suočiti se sa sobom?

Čovjekova želja da se suoči sa samim sobom predstavlja prvi korak ka ozbiljnoj promjeni u njegovom načinu života. Pod samosuočavanjem podrazumijevam odvažnost čovjeka da se suoči sa samim sobom, sa načinom svog života u prošlosti...

Kako prevazići strah od konflikta?

Većina nas je rezervisana kada je konflikt posrijedi. Umjesto da problemu pristupimo direktno, mi radije ulažemo ogromnu energiju u to kako da se postavimo na „fin“ način, dok se sa druge strane žalimo ljudima...