January 23, 2022
Početna Bošnjačka historija

Bošnjačka historija

Alija Izetbegović (Bosanski Šamac, 8. avgusta 1925 – Sarajevo, 19. oktobra 2003) (Slika preuzeta iz knjige “Izetbegović ‘95”, govori, intervju, pisma. Izdavač: Šahinpašić, 1996.)

Fleksibilan i skroman, ali odan principima – Alija Izetbegović

Možda bismo gledajući u lik i djelo rahmetli predsjednika Alije Izetbegovića (1925-2003), njegovu svestranu ličnost i odnos prema ljudima mogli najlakše, i najkraće definisati riječima - bio je fleksibilan i skroman, ali odan principima. Danas...
(FOTO: Medin Halilović)

Historijat spominjanja pojma bosanski jezik

Dok se pojam Bosna prvi put pojavljuje u X vijeku, u djelu bizantskog cara  Konstantina Porfirogenita De administrando imperio, u prijevodu O upravljanju državom, a pojam Bošnjaci u XII vijeku, u vladarskoj tituli Manojla...
Foto: Ajla Gusinac

Kultura sjećanja: Srebrenica – 11.jul 1995.

Prošlo je 25. godina od genocida u Srebrenici. U julu 1995. godine čelnici bosanskih Srba počinili su genocid na teritoriji Srebrenice, u kojem je ubijeno više od 8.000 bosanskih muslimana. Iako je tada Srebrenica...
Foto: BNV

11. maj – Dan bošnjačke nacionalne zastave

Bošnjaci obilježavaju 11. maj – Dan bošnjačke nacionalne zastave. Ovo je jedan od tri bošnjačka nacionalna praznika, koje je ustanovilo BNV. Od 2005. godine Dan zastave obilježava se na dan kada je 1991. godine...