12 korisnih aplikacija za vaš telefon

4703
FOTO: pixabay.com
FOTO: pixabay.com

Aplikacije na mobilnim uređajima olakšavaju čovjekovo svakodnevno funkcionisanje ukoliko ih koristi na pravi način. U nastavku smo za vas izdvojili 12 korisnih aplikacija za telefone sa android operativnim sistemom, a aplikacije su iz sfere islama, učenja, organizacije ili povećanja produktivnosti i rada na sebi.

1.Kur’an (Quran for Android)

Aplikacija „Quran for Android“ je praktična i jednostavna aplikacija za čitanje Kur’ana ili prijevoda Kur’ana Časnog. Svaka sura od 114 iz Kur’ana ispisana je arapskim pismom, a može se uključiti i opcija prikaza prijevoda svakog ajeta, kao i odabrati željeni učač Kur’ana i po potrebi se puštati za svaki ajet. Omogućeno je i čuvanje željenih stranica Kur’ana u bilješkama.

Link za preuzimanje aplikacije za android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.quran.labs.androidquran

 

2. Your hour

Aplikacija „Your hour“ meri vrijeme koje se provede na telefonu. Osmišljena je tako da mjeri vrijeme koje se provede zasebno na svakoj aplikaciji, kao i ukupno vrijeme. Ponuđena je opcija da se unese dnevni limit vremena koje korisnik želi da provede na telefonu, kao i broj otključavanja telefona na dnevnom nivou. Aplikacija takođe prati korisnikov nivo korišćenja telefona, i obavještava ga kojoj kategoriji, prema vremenu provedenom na telefonu, pripada: champion, achiever, habitual, dependent, obsessed ili addicted, od najmanje, ka najviše sati provedenih na telefonu, respektivno.

Ispod logo-a aplikacije prikazanog na slici iznad može se videti kako izgleda praćenje vremena na aplikaciji.

Link za preuzimanje aplikacije za android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mindefy.phoneaddiction.mobilepe

 

3.OneNote

„Microsoft OneNote“ aplikacija je vjerovatno jedna od onih aplikacija za koje treba znati svaki student. Može se koristiti i na računaru i na mobilnom telefonu. Sastoji se od: tzv. sveski, zatim sekcija i na kraju stranica. Na taj način, za svaki predmet može se napraviti posebna sveska, a za svaku lekciju iz tog predmeta posebna sekcija i u njoj više stranica. Osim što nudi mogućnost importovanja slika, crtanja, organizacije teksta na način na koji korisnik želi, zatim odabira boje stranica i dizajna stranice (stranice mogu biti raspoređene u obliku linija, kvadratića, bez dodataka), data je i mogućnost ostavljanja audio zapisa, pa stoga, ukoliko za neku lekciju treba nešto posebno objasniti kako bi se korisnik kasnije prisetio, neće to morati da piše. Može ostaviti audio zapis u sklopu bilješki, što je izuzetna prednost.

Na slici iznad prikazano je kako izgleda jedna bilješka iz „OneNote-a“ napravljena na računaru.
Link za preuzimanje aplikacije za android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.microsoft.office.onenote
Link za preuzimanje aplikacije za Windows:
https://www.microsoft.com/en-us/p/onenote-for-windows-10/9wzdncrfhvjl?activetab=pivot:overviewtab

 

4. 21 Days (Challenge)

Postoje naučne tvrdnje da je čoveku, za sticanje navike, potrebno da određenu radnju ponavlja 21 dan. Ova aplikacija osmišljena je tako da korisnik odabere neki od ponuđenih izazova, ili sam napravi svoj izazov, a onda ga izvršava 21 dan. Ukoliko odabere izazov koji već postoji ponuđen, svakog dana dobijaće po jedan manji izazov koji treba da izvrši tog dana. Za svaki dan u kome je korisnik izvršio izazov, dobija i novčiće, koje kasnije može koristiti za izgrađivanje svog avatara.

Svakog dana dobija se nova motivaciona poruka, a na slikama iznad može se videti i kako izgleda unutrašnja organizacija aplikacije.
Link za preuzimanje aplikacije za android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.limatech.dayschallenge.dayschallenge

 

5. 12 min – Book Summaries

Aplikacija „12 min“ nudi rezimee knjiga. Rezime svake knjige napravljen je tako da obuhvati glavne ideje i koncepte knjige, a sve to u 12 minuta, u audio verziji. Korisnik može odabrati kategorije koje ga zanimaju: Personal development, Psychology, Science, Self Help & Motivation, Technology and Innovation, Sports, Career and business, Health & diet, Investment & finance

 

6. Focus to do

Pomodoro tehnika učenja zasniva se na efektivnom učenju sa fokusom u toku 25 minuta.
Osmišljena je tako da nakon 25 minuta sledi 5 minuta pauze, a nakon toga još onoliko pomodoro ciklusa koliko je dovoljno da se nauči planirano gradivo. Preporučuje se da, ukoliko se naprave 4 ciklusa učenja od po 25 minuta, nakon četvrtog bude pauza od barem 30 minuta, pre nego što se nastavi sa učenjem. Ova aplikacija napravljena je tako da prati ovakav ritam učenja. Uključi se tajmer, i prione se na učenje. Aplikacija će zvukom obavijestiti kada je vrijeme pauze.

 

U sklopu aplikacije postoji, takođe, i mogućnost popunjavanja to do listi, kao i selektovanje koliko pomodoro sesija je potrebno da se zadaci za tih listi završe. Na taj način studenti za svaki predmet mogu napraviti posebno isplanirane pomodoro sesije.
Link za preuzimanje aplikacije za android:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.superelement.pomodoro

 

7. Quizlet

„Quizlet“ je aplikacija za učenje koja se sastoji od fleš-kartica (engl. flashcards), igrica i kvizova namenjenih za brže učenje. Fleš-kartice mogu korisnici praviti sami za sebe, tako što će na jednoj strani kartice pisati pitanja, a na drugoj odgovore, ili mogu koristiti već postojeće fleš-kartice koje su pravili drugi korisnici, a kako bi provjerili svoje znanje. Iako je primjena istih najveća u učenju stranih jezika, pa na jednoj strani kartice bude naziv riječi na maternjem jeziku, a na drugoj na stranom, fleš-kartice imaju ogromnu primjenu i za učenje drugih oblasti. Studenti ih, na primer, mogu koristiti tako što će na jednoj strani kartice pisati ispitno pitanje, a na drugoj odgovor na isto, a benefiti ovakvog načina obnavljanja i učenja mnogostuki su i dugotrajni.

Na slikama iznad prikazana je jedna fleš-kartica. Na jednoj strani kartice je pitanje, a na drugoj odgovor. Na search-baru može se ukucati naziv lekcije i provjeriti da li je neko već radio fleš-kartice za istu.
Link za preuzimanje aplikacije za android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.quizlet.quizletandroid

 

8. StudyGe 

Aplikacija „StudyGe“ namijenjena je učenju država na kontinentima, njihovih glavnih gradova, zastava, položaja na Zemljinoj kugli, kao i detaljnijih informacija o državama, poput broja stanovnika, veličine teritorije, službenog jezika, valute i slično.

Link za preuzimanje aplikacije za android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mileoDev.geography

 

9. Tefsir Ibn Kesir

Aplikacija Tefsir Ibn Kesira pruža mogućnost korisniku da za ajet bilo koje sure iz Kur’ana pronađe i tefsir tog ajeta.

Link za preuzimanje aplikacije za android: https://play.google.com/store/apps/details?id=tefsir.tefsiribnkesir

 

10. Dhikromat

Aplikacija „Dhikromat“ obezbjeđuje pregled raznih vjerodostojnih zikrova za razne prilike. Sadrži jutarnje zikrove, večernje zikrove, zikr koji briše grijehe, zikr nakon buđenja iz sna, i dr. Korisnik može odabrati da li želi da mu se prikazuju svi zikrovi, ili samo određena kategorija. Ponuđen je zikr na arapskom, kao i transkripcija i prijevod, a postoji i brojač na koji se može kliknuti nakon svakog proučenog zikra, koji prati koliko puta je zikr proučen.

Link za preuzimanje aplikacije za android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.app.zikromat

11. XMind

Aplikacija „XMind“ namijenjena je za pravljenje mapa uma (engl. brain maps) u digitalnoj formi.
Mape uma su jednostavan i efikasan način pamćenja i logičkog povezivanja velikog broja pojmova u našem mozgu, pa su stoga vrlo efikasne pri učenju oblasti u kojima ima mnogo podela. Mape uma podsećaju na stablo (glavni pojam), iz kog se raznim bojama, linijama i slikama izvode povezani pojmovi. Ovakav način učenja obezbjeđuje dugotrajnije pamćenje i lakše razumijevanje povezanosti između pojmova.

 

Na  slici iznad prikazana su jedna ručno rađena mapa uma i jedna urađena digitalnim putem.
Link za preuzimanje aplikacije za android: https://play.google.com/store/apps/details?id=net.xmind.doughnut

 

12. Knudge.me

Aplikacija „Knudge.me“ je aplikacija namijenjena za efikasno učenje engleskog jezika. Aplikacija je prilagođena raznim profilima osoba koje uče engleski jezik, bilo da su početnici ili osobe koje već znaju engleski jezik, ali žele da poboljšaju svoje znanje.

„Knudge.me“ sadrži igrice i kvizove za unapređivanje engleskog jezika, te uspješno njeguje koncept učenja kroz zabavu. Aplikacija je nastala 2017. godine, a našla se i na listi najboljih aplikacija sa Google Play prodavnice za 2017. godinu.

Link za preuzimanje aplikacije za android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.knudge.me

*Treba napomenuti da ovo nije plaćena reklama nijedne od navedenih aplikacija. Jedini cilj je podijeliti aplikacije koje smatramo korisnima da bismo nekome eventualno olakšali organizaciju, učenje ili prosto rad na sebi. Uživajte u korišćenju!

 

Za Sebilj.net priredila: Dalila Pramenković